Recyklace odpadního vlákna - základové konstrukce

Investor:                     Knauf Insulation, spol. s r.o., Průmyslová zóna Krupka

Realizace:                   2012

Popis:                     Realizace základové desky, přeložka stávající kanalizace, výstavba komunikace ze zámkové dlažby, uzemnění přístavby a instalace hromosvodu

základové konstrukce